vakuová manipulace
– FEZER
hadicové manipulátory manipulátory
pro neprodyšné materiály
manipulátory
pro pórovité materiály
přesná manipulace s pevným vedením vakuové stoly otočná ramena a jeřábové dráhy vakuové komponenty

VACU PORO

Hrubě řezané fošny, několikametrové lepené vazníky nebo porézní dřevotřískové desky – se zařízením této řady je máte pevně uchycené.

VacuPoro - horizontální nebo vertikální transport

Drží i neprodyšný materiál!

Zařízení řady VacuPoro bylo speciálně vyvinuto pro manipulaci s porézními materiály, jako jsou dřevotřískové desky a desky MDF nebo OSB. Díky vysoce výkonnému dmychadlu jsou tyto materiály bezpečně a dokonale přisávány. Přitom mohou být břemena transportována jak horizontálně, tak vertikálně, což je zvláště výhodné pro obsluhu rámových pil nebo pro skladování na stojato. Všechna zařízení jsou vybavena elektrickým ovládáním vakua a akustickým výstražným zařízením se signalizací výpadku elektrické energie. Pomocí četných volitelných doplňků lze tato zařízení optimálně přizpůsobit specifickým požadavkům na manipulaci.