Bezpečnostní opatření pro řezání

Nastavení drátěného kartáče

Drátěný kartáč slouží k očištění třísek, nacházejících se zejména u šikmé části pilového pásu. Kartáč chrání proti ucpávání zubových mezer a podřezávání, takže vlastně zajišťuje hladké řezání. Drátěný kartáč je nutno nastavit do správné polohy tak, aby byl neustále ve styku s bodem dle obrázku uvedeného vpravo. Současně nastavte tok řezné kapaliny tak, aby omývala třísky přilepené na drátěném kartáči.

Poněvadž funkce opotřebeného drátěného kartáče není efektivní, vyměňujte opotřebený kartáč za nový vždy dříve, než se opotřebí.
Nastavení polohy vodítka pilového pásu

Vodítko pilového pásu fixuje dráhu pásu pily a vyvíjí řezný tlak. U téměř každé horizontální pásové pily plní vodítko pilového pásu rovněž funkci přetočení pásu do vertikální polohy.
Nachází-li se vodítko pilového pásu příliš daleko od řezaného materiálu, může docházet ke křivým řezům či deformacím, což snadno skončí přetržením. Z toho důvodu je žádoucí, aby vodítko bylo posunuto co možná nejblíže k řezanému materiálu a rovněž je nutné nastavit polohu vodítka pilového pásu v závislosti na šířce a tvaru materiálu.
Proveďte nastavení tak, aby se vodítko pilového pásu vždy nacházelo ve správné poloze. Správným nastavením vodítka docílíte dlouhé životnosti pásu.


Výběr řezné kapaliny a kontrola jejího použití

Řezná kapalina slouží k chlazení a mazání řezaného profilu a pro odstraňování třísek z řezání. Z hlediska bezpečnosti a ceny je nejčastěji používána vodou ředitelná řezná kapalina. Avšak je nutno si uvědomit, že může docházet k problémům jako je koroze, kažení a pěnění. Z toho důvodu je důležité správně vybrat řeznou kapalinu, která je vhodná pro materiál, který má být řezán a také dle provozních vlastností stroje. Je nutno pečlivě nastavit vstřikované množství kapaliny v souladu s místem, jako je úsek vodítka pilového pásu, pracovní plochu a drátěný kartáč. Firma Amada nabízí kompletní škálu vodou ředitelných řezných kapalin a také řezné kapaliny, které se vodou neředí a hodí se pro různé použití. Řezné kapaliny laskavě objednávejte spolu s pilovými pásy. Dodržujte pokyny pro zacházení s řeznou kapalinou a veškeré bezpečnostní předpisy. Především u vodou ředitelných řezných kapalin věnujte zvláštní pozornost kvalitě vody a ředícímu poměru.


Zaběhnutí řezání

Nový pilový pás je zapotřebí nejprve "zaběhnout".

Stejně jako u řízení auta, záběh pilového pásu má proběhnout při malém zatížení před započetím standardního řezání.

Potíže jako vibrace, vylamování zubů, nežádoucí opotřebení mají tendenci se objevovat a pokud hroty zubů nebudou dostatečně vyrovnány během prvního řezání, bude do značné míry ovliněna životnost pilového pásu a také jeho výkon.

Proveďte správné počáteční řezání podle níže uvedených "Pokynů pro záběh".


Postup pro záběh pilového pásu

1. Proveďte záběh, jestliže je rychlost pilového pásu za standardních podmínek řezání minimálně 30 m/min.

Zhodnoťte standardní podmínky řezání podle "Pokynů pro nastavení podmínek řezání", uvedených na zvláštním listě.

2. Přesvědčte se, zda počáteční záběhová rychlost pilového pásu je 30 m/min. Čas řezání vypočtěte v tomto případě podle grafu uvedeného níže.

Nastavte tak požadovanou řeznou rychlost.
Udržujte řezný tlak na pevné hodnotě dle nastavení odpovídajícího standardním řezným podmínkám.

3. Postupně zvyšujte rychlost pilového pásu a řeznou rychlost, dokud není dosaženo standardních podmínek.

Počet řezů při záběhu řezání = "záběhová oblast" / plocha průřezu materiálu, který má být řezán. Postupně zvyšujte úroveň a zároveň a zároveň berte v úvahu počet uvedených řezů.

4. Záběh řezání je dokončen, jakmile je dosaženo "záběhové oblasti", která je stanovena pásem a materiálem.

"Záběhová oblast" se mění v závislosti na typu pilového pásu a materiálu, který má být řezán. Viz katalogové listy jednotilivých pilových pásů.

* Poznámka: Pokyny pro záběh pásu zde popsané slouží pouze jako informativní. Je nutné zvolit podmínky, které nevyvolávají drnčení ani vibrace během počáteční fáze řezání.


Záběhové podmínky pro první řezy (rychlost pilového pásu = 30 m/min)