Návod na volbu ozubení pilového pásu

Maximální řezná délka (L max.) se mění také v závislosti na typu pásové pily

Plný materiál o kulatém průřezu (vodorovný typ, svislý pokles)

Plný materiál o obdélníkovém průřezu (vodorovný typ, svislý pokles)
Plný materiál o obdélníkovém průřezu (svislý typ)

Kulatá trubka (vodorovný typ, svislý pokles)


Sloupek (vodorovný typ, svislý pokles)


Sloupek (diagonální typ, svislý pokles)


Sloupek (závěsný typ, výkyvný pokles)


Tenkostěnné kulaté trubky ve svazku (diagonální typ, svislý pokles)
Nosník tvaru H (diagonální typ, svislý pokles)

Plný materiál obdelníkového průřezu ve svazku (vodorovný typ, svislý pokles)
Plný materiál kulatého průřezu ve svazku (závěsný typ, výkyvný pokles)
Rovné tyče ve svazku (vodorovný typ, svislý pokles)

Tabulka na volbu ozubení pilového pásu podle řezaného materiáluPro optimální řezání se doporučuje zvolit takové rozteče, aby 20 až 30 zubů odpovídalo řezné délce.

Pro řezání deformovaného materiálu nebo materiálu, kde se náhle mění řezná délka, je žádoucí, aby alespoň 2 zuby byly při řezání neustále ve styku s materiálem.

Výše uvedená tabulka, zpracovaná na základě "SGLB", by měla být používána jako návod. Specifická použitelnost se poněkud mění v závislosti na vlastnostech pilového pásu. Například 3/4P typu "PROTECTOR M42" je schopen řezat materiál v rozsahu včetně 4/6P ve výše uvedené tabulce.