Nejnovější technologie

Nejnovější technologie a ohlasy zákazníků jsou úspěšně kombinovány v každém pilovém pásu AMADA.


Pilový pás z dvojkovu vyráběný pomocí svařování elektronovým paprskem

Drátěný kartáč slouží k očištění třísek, nacházejících se zejména u šikmé části pilového pásu. Kartáč chrání proti ucpávání zubových mezer a podřezávání, takže vlastně zajišťuje hladké řezání. Drátěný kartáč je nutno nastavit do správné polohy tak, aby byl neustále ve styku s bodem dle obrázku uvedeného vpravo. Současně nastavte tok řezné kapaliny tak, aby omývala třísky přilepené na drátěném kartáči.

Poněvadž funkce opotřebeného drátěného kartáče není efektivní, vyměňujte opotřebený kartáč za nový vždy dříve, než se opotřebí.


Vysoká kvalita a nízká provozní hlučnost dosažená unikátním variabilním designem rozteče zubů

Proměnlivá rozteč zubů firmy Amada (nerovnoměrná rozteč) je originálním designem, přičemž se mění zubové mezery, výška a úhel čela každého řezného zubu a také se mění nastavený profil. To značně snižuje vnitřní vibrace a chvění pilového pásu. Obzvláště během řezání konstrukční oceli a trubkového materiálu je vykazována o 10 až 30 dB nižší hlučnost než u pilových pásů s běžnou roztečí zubů.

Jelikož je hodnota zářezu efektivně rozptýlena mezi zuby, je zajištěno hladké řezání o vysoké účinnosti.


Ohlasy zákazníků jsou postupovány k vyřízení přímo do základen výzkumu a vývoje či výrobních závodů

Firma Amada, která vyrábí a nabízí pásové pily, pilové pásy a řezné kapaliny v odpovídající špičkové kvalitě, se věnuje dalšímu vývoji integrální řezné technologie, aby nabízené výrobky poskytovaly co největší koordinační efekt během práce. Výzkum a testování probíhá ve dne i v noci při směnném provozu a nejsou přípustné žádné kompromisy. Současně se shromažďuje jedinečné know-how. Přímý dialog mezi uživateli po celém světě a servisním personálem firmy Amada a komunikace v základnách AMTP, nacházejících se na několika místech světa, mají rovněž velký význam pro vývoj dokonalejších výrobků. Názory a požadavky uživatelů jsou okamžitě předávány příslušným oddělením vývoje a výroby ke zpracování a přinášejí ovoce ve formě nových pilových pásů.


Výrobky jsou testovány za přísných podmínek, které nejsou v jiných výrobních závodech dodržovány

Příkladem je zkouška svařeného úseku ohybem. Zatímco norma používaná jinými výrobci ocelových pilových pásů ukládá pouze 75 mm radius, Amada používá mnohem přísnější normu, a to 25 mm na základě svých vlastních předpisů. Vysoká kvalita pilových pásů Amada je podporována takovými aspekty, jaké obvykle nejsou zjevné.