Základní informace

Rozteč

Rozteč je dána počtem hrotů zubů na jeden palec (25,4 mm).
Všeobecně lze zvolit menší rozteč je-li řezná délka kratší a větší rozteč je-li řezná délka větší.

Hroty zubů jsou rozmístěny v pravidelných intervalech. Pravidelná rozteč zubů je vyjádřena jako "ooP (oo = počet zubů na palec)". Příklad zobrazený vlevo udává 4P a interval rozteče zubů je v tomto případě 25,4 ÷ 4P = 6,35 mm.
Četné odlišné rozteče jsou kombinovány v rozmezí jednoho palce. Variabilní rozteč zubů je vyjádřena dvěma čísly jako "2/3P" v příkladu zobrazeném vlevo. To znamená, že maximální interval hrotu zubu je roven 2P a hedbí tvarové skupině zubu (minimální jednotka opakování) a že minimální zubový interval je roven 3P. Použití této rozteče pomáhá potlačit vibrace a je vhodné pro řezání různého materiálu ve všeobecném rozsahu.


Nastavení - rozvod zubů pilového pásu

Nastavení profilu tvořeného vždy jedním "přímým zubem, zubem vyhnutým doleva a zubem vyhnutým doprava". Používá se především pro pilové pásy s pravidelnou roztečí zubů.


Styl tvořený jedním "přímým zubem a četnými zuby vyhnutými doprava a doleva". Jedná se o množství různých druhů jako jsou skupiny sestávající z pěti zubů, 7 zubů a 11 zubů, což umožňuje volbu podle velikosti rozteče a rozměru pilového pásu. Toto je nejtypičtější styl firmy Amada, který je vhodný pro variabilní rozteče zubů jako SGLB.


Jedná se o profil, kde nastavení zubů probíhá ve formě různě velkých výstupků. Toto nastavení se používá u pilových pásů určených k řezání obtížně dělitelných materiálů jako například u pilového pásu, kde je použit tvar zubů s posunutým výřezem.


Nastavením stylu sestávajícího z četných "přímých zubů, zubů vyhnutých doprava a zubů vyhnutých doleva". Kromě toho v tomto stylu jsou zuby před nebo po každém přímém zubu uspořádány tak, že nejsou orientovány stejným směrem bez rozdílu. Výhodou je zvýšení ohebnosti při řezném odporu a snížení hladiny hlučnosti.


* Výše uvedená zobrazení ukazují základní styly nastavení. Pro specifické výrobky jsou k dispozici i jiné styly.

* WS ("wide set" - široké nastavení) - typ širokého nastavení je k dispozici v případě svírání, které lze pozorovat například během řezání válcovaných nosníků tvaru H velkých rozměrů.


Jak snížit finanční náklady spojené s řezáním?

Pomocí jednoho pilového pásu lze nařezat více materiálu při vyšších rychlosti a přesnosti. Jak toho dosáhnout?


Je velice důležité si dobře uvědomit vlastnosti materiálu, který má být řezán a zvolit pilový pás s optimálním materiálem břitu, vhodný tvar zubů, rozteč a styl.

Firma Amada připravila "Příručku pro volbu pilového pásu" a "Příručku pro volbu rozteče", aby každý uživatel byl schopen správně vybrat vhodný pilový pás pro konkrétní potřeby v daném případě. V případě, že budete potřebovat jakokoliv vysvětlení či radu, neváhejte kdykoliv kontaktovat naše obchodní oddělení.


Názvy jednotlivých sekcí pilového pásu

Pomocí jednoho pilového pásu lze nařezat více materiálu při vyšších rychlosti a přesnosti. Jak toho dosáhnout?
Materiál břitu

Nebývá vždy pravdou, že čím tvrdší je ostří, tím větší bude mít životnost a výkonnost. V případě řezání, kdy dochází k velkým vibracím a otřesům, je houževnatější materiál pro ostří výhodnější, protože opotřebení nastane dříve než opotřebení třením.


Originální matrixová rychlořezná ocel Amada vyrobená na základě M42 kobaltové rychlořezné oceli. Tato ocel s dosti zvýšenou pevností podává lepší výkon při řezání za podmínek značných vibrací a otřesů.


M42 rychlořezná kobaltová ocel poskytuje mnohem vyšší odolnost proti opotřebení. Je upravována pomocí jedinečné technologie firmy Amada a představuje nejlepší možný výkon ve své třídě. Tato ocel je všestranně vhodná k řezání běžné oceli až po materiály obtižně řezatelné.


Originální rychlořezná ocel nejvyššího stupně, vyvinutá společně s předním výrobcem oceli. Tato ocel má tvrdost Hv1000, což je největší tvrdost, jaká kdy byla zaznamenána u ingotu rychlořezné oceli. Je vhodná k řezání obtížně řezatelných materiálů.


Tvary zubůStandardní tvar zubu používaný pro širokou škálu výrobků. Vhodný pro řezání materiálu všeobecného rozsahu od konstrukční oceli po obtížně řezatelné materiály.


Odolnost proti vylomení zubů byla zvýšena, aniž by to šlo na úkor čistoty řezání. Odolnosti bylo dosaženo kombinací dvou odlišných tvarů zubů, z nichž každý má jiné vlastnosti Optimální pro řezání konstrukční oceli až po rozmanité předměty vyrobené z měkké oceli (s malým obsahem uhlíku).


"Protector" (ochrana) nacházející se na hřbetu špičky zubu potlačuje nadměrný zářez. Tento tvar zubu nabízí nejvyšší možnou ochranu proti vylomení zubu a je optimální k řezání tvářeného profilu a běžné konstrukční oceli.


Tento speciální zubový profil s rozdílnou výškou špiček zubů potlačuje tření při řezání a snižuje řezný odpor. Optimální použití především pro kvalitní tvrzené materiály jako je například nerezová ocel.


Tvaru zubu s posunutým výřezem je dosaženo kombinací rozdílů ve výšce hrotů zubů a šířce jejich nastavení. Třísky po řezání jsou menší. Jelikož všechny hroty zubů pracují efektivně, řezný odpor je snížen a stálý, proto lze zpracovávat i obtížně řezatelné materiály. Vhodné použití pro materiály o středním a větším průměru od nástrojové oceli po nerezovou ocel.